artykuł nr 11

Zamówienie z wolnej ręki w/s przeprowadzenia 128 godzin zajęć wyrównawczo-wspomagających metodą Arteterapii dla uczniów piotrkowskich szkół podstawowych w ramach projektu Zajęcia terapeutyczno-wspomagające dla niepełnosprawnych uczniów z piotrkowskich szkół podstawowych w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

artykuł nr 12

Zamówienie z wolnej ręki w/s przeprowadzenia 64 godzin Logopedycznych zajęć wyrównawczo-wspomagających dla uczniów piotrkowskich szkół podstawowych oraz przeprowadzenie 300 godzin zajęć wyrównawczo-wspomagających dla uczniów piotrkowskich szkół podstawowych terapia Tomatisa w ramach projektu Zajęcia terapeutyczno-wspomagające dla niepełnosprawnych uczniów z piotrkowskich szkół podstawowych w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

artykuł nr 13

Zamówienie z wolnej ręki w/s przeprowadzenia 128 godzin zajęć wyrównawczo-wspomagających metodą Marii Montessori dla uczniów piotrkowskich szkół podstawowych w ramach projektu Zajęcia terapeutyczno-wspomagające dla niepełnosprawnych uczniów z piotrkowskich szkół podstawowych w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

artykuł nr 14

Zamówienie z wolnej ręki w/s przeprowadzenia 320 godzin zajęć wyrównawczo-wspomagających terapia EEG Biofeedback dla uczniów piotrkowskich szkół podstawowych w ramach projektu Zajęcia terapeutyczno-wspomagające dla niepełnosprawnych uczniów z piotrkowskich szkół podstawowych w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

artykuł nr 15

Zamówienie z wolnej ręki w/s przeprowadzenia 160 godzin zajęć wyrównawczo-wspomagających metodą Integracji Sensorycznej dla uczniów piotrkowskich szkół podstawowych w ramach projektu Zajęcia terapeutyczno-wspomagające dla niepełnosprawnych uczniów z piotrkowskich szkół podstawowych w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki