artykuł nr 6

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie stabilizacji betonem podbudowy wykonywanych dróg (ul. Baśniowa, Tymiankowa, Żołędziowa, Liliowa) na zadaniu budowa ilic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziorna I

artykuł nr 7

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu odwodnienia bieżni na zadaniu Modernizacja stadionu Concordia.

artykuł nr 8

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonanie robót dodatkowych polegających na przebudowie kolizji sieci gazociągu miejskiego z kanałem deszczowym na odcinku: studnia nr 2 - studnia 3 w ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim w związku z rozbudową ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od Alei Armii Krajowej do granic miasta w ramach projektu dofinansowanego z regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007 - 2013 - Poprawa dostępności do krajowej sieci dróg (nr 1, 8,12, 91) poprzez rozbudowę ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Zamówienie z wolnej ręki w/s zakupu środków trwałych

artykuł nr 10

Zamówienie z wolnej ręki w/s świadczenia stałej obsługi prawnej Zleceniodawcy w pełnym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z prawem zamówień publicznych oraz doradztwem w zakresie rozliczania funduszy pomocowych dotyczących realizacji inwestycji "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim"