artykuł nr 31

Informacja dot. postępowania na wykonanie badań geotechnicznych w obszarze planowanych robót dla zadania "Renowacja kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej"

artykuł nr 32

Informacja dot. postępowania na sporządzenie biologicznej inwentaryzacji zieleni w obszarze planowanych robót dla zadania "Renowacja kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej"

artykuł nr 33

Informacja dot. postępowania na zadanie pn.: realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Ogłoszenie o postępowaniu MB
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze