artykuł nr 16

Informacja dot. postępowania na wykonanie i montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego 2 szt. tablic pamiątkowych w związku z realizacją zadania pn.: 'Poprawa dostępności do krajowej sieci dróg poprzez rozbudowę ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim'

artykuł nr 17

Informacja o postępowaniu na dostawę sprzętu specjalistycznego tj. butli na sprężone powietrze 200 Bar dla UM Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 18

Ogłoszenie o postępowaniu na wykonanie: demontaż dotychczasowego pokrycia dachu wykonanego z blachy ocynkowanej i pokrycie blachą miedzianą kaplicy na Cmentarzu Prawosławnym w Piotrkowie Trybunalskim razem z armaturą odpływową wód opadowych

artykuł nr 19

Informacja dot. postępowania na sporządzenie operatów szacunkowych określających służebność przesyłu dla nieruchomości położonych w granicach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach projektu pn.: 'Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim' POIS.01.01.00-00-003/07

artykuł nr 20

Informacja dot. postępowania na sporządzenie operatów szacunkowych określających służebność przesyłu dla nieruchomości położonych w granicach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" POIS.01.01.00-00-003/07

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze