artykuł nr 6

Informacja dot. postępowania na świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2011 roku

artykuł nr 7

Informacja dot. postępowania na wyrób, sprzedaż i dostawę leków dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 8

Informacja dot. postępowania na dozorowanie i ochronę mienia-Zamku Królewskiego oraz budynku administracji w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Zamkowy 4

artykuł nr 9

Informacja dot. postępowania na wykonanie, dostarczenie i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 2 szt. jednostronnych tablic informacyjnych wg załączonego wzoru w związku z realizacja projektu: "Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich" w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013".

Załączniki:
Informacja o postępowaniu MB
artykuł nr 10

Informacja dot. postępowania na sukcesywne usuwanie odpadów i nieczystości stałych z Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2011 r.

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze