artykuł nr 36

Informacja dot. postępowania na codzienną opiekę nad miejscami pamięci narodowej znajdującymi się w Piotrkowie Trybunalskim i ich dekorację flagami

Załączniki:
Ogłoszenie o postępowaniu 145 KB
artykuł nr 37

Informacja dot. postępowania na wykonanie ekspertyzy określającej możliwość wykonania renowacji kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej metodami bezwykopowymi w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 38

Informacja dot. postępowania na przeprowadzenie badania stanu somatycznego, psychicznego-analizy dokumentów i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla osób kierowanych przez Zespół Motywujący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim oraz wskazanie rodzaju zakładu leczniczego

Załączniki:
Ogłoszenie o postępowaniu 723 KB
artykuł nr 39

Informacja dot. postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji projektu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalno-szatniowym i niezbędna infrastrukturą techniczną

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze