artykuł nr 31

Informacja dot. postępowania na wykonanie analizy i weryfikacji zużycia energii elektrycznej

artykuł nr 32

Informacja dot. postępowania na sukcesywne wykonanie i dostawę druków w 2010 roku dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 33

Informacja dot. postępowania na odbiór odpadów przeterminowanych leków i opakowań po tych lekach oraz termometrów rtęciowych z pojemników ustawionych w 15 aptekach zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Ogłoszenie o postępowaniu 630 KB
artykuł nr 34

Informacja dot. postępowania na likwidację "dzikich" zwyczajowych wysypisk odpadów komunalnych i obojętnych łącznie z frakcjami odpadów niebezpiecznych, zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Ogłoszenie o postępowaniu 687 KB
artykuł nr 35

Informacja dot. postępowania na sprawowanie codziennej opieki nad placami zabaw znajdującymi się w Piotrkowie Trybunalskim w 2010 roku

Załączniki:
Ogłoszenie o postępowaniu 112 KB
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze