artykuł nr 21

Informacja dot.postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego w zakresie robót melioracyjnych dla drugiego etapu zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu ulicy Wolborskiej"

artykuł nr 22

Informacja dot.postępowania na dostawę systemu antywirusowego: aktualizacja licencji NOD32 BE CLIENT przeznaczonego do ochrony 300 stacji roboczych oraz zakup nowych licencji F-Secure Antivirus for Windows Servers dla 5 serwerów plikowych na okres 1 roku

Załączniki:
Ogłoszenie o postępowaniu 45 KB
artykuł nr 23

Informacja dot.postępowania na wykonanie analizy techniczno-ekonomiczno-ekologicznej zastosowania instalacji kolektorów słonecznych w wybranych obiektach użyteczności publicznej

Załączniki:
Ogłoszenie o postępowaniu 618 KB
artykuł nr 24

Informacja dot.postępowania na wykonanie kompleksowego remontu betonowej podstawy pomnika na mogile Powstańców Styczniowych, znajdującego się na cmentarzu rzymskokatolickim w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Partyzantów

Załączniki:
Ogłoszenie o postępowaniu 785 KB
artykuł nr 25

Informacja dot.postępowania na pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z rozbudową/przebudową ul. Słowackiego na odcinku od ulicy POW do Placu Kościuszki (od km 0+008,43 do km 0+509,52) wraz budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Załączniki:
Ogłoszenie o postępowaniu MB
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze