artykuł nr 11

Informacja dot. postępowania na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i reklamowych zawierających tekstowe naniesienia graficzne promujące miasto Piotrków Trybunalski

artykuł nr 12

Informacja dot. postępowania na dostawę i montaż masztu flagowego na zabytkowym budynku, siedzibie Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 13

Informacja dot. postępowania na usługę dozorowania i ochronę mienia nieruchomości położonej w Uszczynie - Stacja Ujęcia Wody w Uszczynie

artykuł nr 14

Informacja dot. postępowania na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci wodociągowej przy ul. Orlej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie o postępowaniu 719 KB
artykuł nr 15

Informacja dot. postępowania na wykonanie kosztorysu i projektu budowlanego rozbiórki oraz zabezpieczenie budynków i budowli Stacji Ujęcia Wody w Uszczynie gm. Sulejów działka nr 148/1

Załączniki:
Wzór umowy 177 KB
Formularz oferty 177 KB
Ogłoszenie o postępowaniu 788 KB
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze