artykuł nr 6

Informacja dot. postępowania na opracowanie i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Projektu: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" nr POIS.01.01.00-00-003/07

artykuł nr 7

Informacja dot. postępowania na wykonanie i montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego 1 szt. tablicy pamiątkowej wg załączonego wzoru w związku z realizacją zadania pn.: "Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę sali sportowej przy ZSP nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 8

Informacja o postępowaniu na czyszczenie kanałów wentylacyjnych, anemostatów i przepustnic w budynku Urzędu Miasta - Referat Komunikacji ul. Szkolna 30/38

artykuł nr 9

Informacja o postępowaniu na wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy Placu Zamkowym 4 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 10

Informacja dot. postępowania na wyposażenie w meble biurowe Jednostki Realizującej Projekt Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze