artykuł nr 26

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Konserwacja rzek i rowów melioracyjnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego"

artykuł nr 27

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Załączniki do SIWZ 215 KB
SIWZ 209 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 81 KB
artykuł nr 28

Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa świeżego dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Załączniki do SIWZ 187 KB
SIWZ 176 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 86 KB
artykuł nr 29

Przetarg nieograniczony na wykonanie wodociągu w ulicy Wierzejskiej - od nr 12 do ulicy Strzelniczej, wodociągu w ulicach osiedla Jeziorna II - w śladzie wykonanej kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: "Poprawa stanu środowiska naturalnego w otoczeniu zbiornika Bugaj - infrastruktura osiedla Jeziorna II - wodociąg"

artykuł nr 30

Przetarg nieograniczony na prace projektowe dla robót budowlanych i inżynieryjnych dla kontraktu "Modernizacja oczyszczalni ścieków" - kontrakt nr VII, w ramach projektu: modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, nr pois.01.01.00-00-003/07

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy MB
4. Odpowiedzi na pytania Wykonawcy MB
3. Odpowiedź na pytania Wykonawcy 709 KB
2. Odpowiedzi na pytania Wykonawców 13 MB
1. Odpowiedź na pytania Wykonawcy MB
UWAGA!!! Zmiana treści SIWZ MB
Rozstrzygnięcie informacji przekazanej Zamawiającemu MB
UWAGA!!! Zmiana treści SIWZ MB
UWAGA!!! Uzupełnienie dokumentacji - Rysunek nr 3 710 KB
UWAGA!!! Uzupełnienie dokumentacji - Rysunek nr 2 137 KB
UWAGA!!! Uzupełnienie dokumentacji - Rysunek nr 1 99 KB
UWAGA!!! Uzupełnienie dokumentacji - Rysunki inwentaryzacynje nr 81 - P - 88_P (ZIP) 10 MB
UWAGA!!! Uzupełnienie dokumentacji - Rysunki inwentaryzacynje nr 60 - P - 80_P (ZIP) 25 MB
UWAGA!!! Uzupełnienie dokumentacji - Rysunki inwentaryzacynje nr 45 - P - 59_P (ZIP) 30 MB
UWAGA!!! Uzupełnienie dokumentacji - Rysunki inwentaryzacynje nr 23 - P - 44_P (ZIP) 29 MB
UWAGA!!! Uzupełnienie dokumentacji - Rysunki inwentaryzacynje nr 1 - P - 22_P (ZIP) 32 MB
UWAGA!!! Uzupełnienie dokumentacji - Kopia mapy zasadniczej MB
UWAGA!!! Uzupełnienie dokumentacji - Ekspertyzy Techniczne - część 3 (ZIP) 24 MB
UWAGA!!! Uzupełnienie dokumentacji - Ekspertyzy Techniczne - część 2 (ZIP) 26 MB
UWAGA!!! Uzupełnienie dokumentacji - Ekspertyzy Techniczne - część 1 (ZIP) MB
Opis przedmiotu zamówienia 1,002 KB
Istotne postanowienia umowy 315 KB
SIWZ - 1 str. 642 KB
SIWZ 525 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 207 KB