artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę budynku Ośrodka Edukacji Artystycznej "WYCIĄGAMY DZIECI Z BRAMY" Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 13

artykuł nr 2

Przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż likwidowanych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych stanowiących własność Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu MB
artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku adaptowanym w ramach zadania pn.: "Rozwój bazy edukacyjnej poprzez rozbudowę sali sportowej przy ZSP nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacja inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 50.600.000 PLN włącznie

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych dla 30 osób niepełnosprawnych w ramach projektu: "Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie" w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego