artykuł nr 41

Przetarg nieograniczony na wykonanie jako zamówienie ciągłe do końca 2010 roku operatów szacunkowych nieruchomości

artykuł nr 42

Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem ulicznym w ul. Słowackiego na odcinku od Placu Kościuszki (Kościół Bernardynów) do torów PKP

artykuł nr 43

Przetarg nieograniczony na renowację sieci kanalizacji ogólnospławnej w Placu Czarnieckiego metodą wykopową w ramach projektu pn."Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiącego część programu operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach funduszu spójności POIS.01.01.00-00-003/07.

artykuł nr 44

Przetarg nieograniczony na wykonanie ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez:a/ budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza, b/ rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska"

artykuł nr 45

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sportowych promujących Miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych w piłce nożnej, zapasach i piłce ręcznej mężczyzn