artykuł nr 26

Przetarg nieograniczony na wykonanie trzech części zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych" w ramach projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiącego część programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności nr POIS.01.01.00-00-003/07

artykuł nr 27

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu hali Relax i budynku zaplecza hali

artykuł nr 28

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych dla 15 osób niepełnosprawnych w ramach projektu: "Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

artykuł nr 29

Przetarg ustny na sprzedaż samochodu osobowo-towarowego będącego mieniem muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Regulamin 140 KB
Ogłoszenie o przetargu 141 KB
Decyzja 72 KB
Protokół 99 KB
artykuł nr 30

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego