artykuł nr 21

Przetarg nieograniczony ma wykonanie szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej Nr 13 zlokalizowanego przy ul. Dmowskiego 11 w Piotrkowie Trybunalskim znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 342/2, obręb 23

artykuł nr 22

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Dmowskiego 11 w ramach zadania pn.: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13"

artykuł nr 23

Przetarg nieograniczony na wykonanie odtworzenia utwardzenia terenu wraz z budową miejsc postojowych na parkingu wewnętrznym wraz z remontem zjazdu publicznego; ogrodzenia wewnętrznego; rozbiórki istniejącego budynku kasy i fragmentu muru; remontu istniejących parkingów w pasie drogowym ul. Żwirki w rejonie stadionu w ramach zadania pn.: "Modernizacja Stadionu Concordia"

artykuł nr 24

Przetarg ustny na sprzedaż samochodu osobowo-towarowego będącego mieniem muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Regulamin 48 KB
Ogłoszenie o przetargu 133 KB
Decyzja 96 KB
Protokół 108 KB
artykuł nr 25

Przetarg nieograniczony na przebudowę ringu ulic:...

UWAGA!!! Z DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ USUNIĘTO RYSUNKI NIE ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM PRZETARGU