artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony na konserwację rzek i rowów melioracyjnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony na wykonanie montażu instalacji kolektorów słonecznych na budynku Krytej Pływalni oraz na budynku Domu Dziecka

artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na wybór projektanta i wykonawcy robót budowlanych polegających na usunięciu awarii kolektora sanitarnego nr II w rejonie Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Krakowskie Przedmieście oraz kolektora sanitarnego nr III w ul. Bawełnianej w ramach zadania: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 15

Przetarg nieograniczony na wykonanie wodociągu w ulicy Orlej w ramach zadania pn.: "Podłączenie Miejskiej Ciepłowni C-1 do miejskiej sieci wodociągowej"