artykuł nr 6

Zamówienie z wolnej ręki w/s organizacji imprezy Wakacyjny Tour 2009 z Radiem Zet

artykuł nr 7

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych w związku z przebudową ul. Jerozolimskiej

artykuł nr 8

Zamówienie z wolnej ręki w/s organizacji koncertów w ramach Dni Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniach 6-7 czerwca 2009 r.

artykuł nr 9

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych w związku z realizacją zadania pn.: "Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę sali gimnastycznej przy ZSP Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 10

Zamówienie z wolnej ręki w/s zakupu instalacji do odzysku i unieszkodliwienia gazu wysypiskowego na składowisku odpadów w Dołach Brzeskich Gmina Grabica