artykuł nr 16

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych, wewnętrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych, CO, elektroinstalacyjnych, instalacji wentylacji, wodociągu wraz z przyłączem do budynku, opracowanie i uzgodnienie projektu technicznego studni głębinowej oraz wykonanie studni głębinowej na zadaniu pn.: "Budowa zaplecza socjalno szatniowego dla KS Polonia"

artykuł nr 17

Przetarg nieograniczony na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości

artykuł nr 18

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

artykuł nr 19

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowo - dostawczego Polonez Truck DC 1,6

artykuł nr 20

Przetarg nieograniczony na likwidację pokryć dachowych zgodnie z I etapem programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego