artykuł nr 46

Przetarg nieograniczony na budowę linii kablowych oraz złączy kablowych z wyprowadzeniem pod szafki pomiarowe w podwórzach na Starym Mieście w ramach zadania: Wykonanie zasilania energetycznego Starego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy 838 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 36 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 35 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 34 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 33 151 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 30 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 29 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 25 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 18 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 17 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 16 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 15 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 13 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 11 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 10 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 4 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 3 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 2f 133 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 2e 168 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 2d 134 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 2c 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 2b 141 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 2a 127 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek nr 1 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wytyczne ZE do skrzynek złączy 294 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Współrzędne geodezyjne 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przyłącza I etap-opis 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Standaryzacja ZE 219 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Książka przedmiarów 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opis robót 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowy 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ-1 str. 430 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 224 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 47

Zapytanie o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych

artykuł nr 48

Przetarg nieograniczony na strzeżenie budynków miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Rudowskiego 10, Szkolnej 28 oraz ochrona kas w budynkach przy Pasażu K. Rudowskiego, ul. Szkolnej 28/38 od podpisania umowy do 31.12.2009 r.