artykuł nr 26

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych w zapasach i piłce nożnej

artykuł nr 27

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi dzierżawy łącza cyfrowego do transmisji danych pomiędzy 2 sieciami LAN Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. oraz świadczenie usług stałego dostępu do sieci Internet

artykuł nr 28

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy ul. POW obejmującej również odcinek ul. Słowackiego od torów PKP do posesji przy ul. Słowackiego 23 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 29

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług publikacji w zakresie ogłoszeń prasowych oraz rubryk samorządowych pod tytułem Nasze Miasto

artykuł nr 30

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Urzędu Miasta przy ulicy Szkolnej 28 w ramach programu "Termomodernizacja budynków"

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 87 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 302 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ str. 1 341 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowy 80 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
CO - opis 144 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
CO - specyfikacja 121 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Elewacja 1 149 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Elewacja 2 80 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Elewacja 3 88 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Termomodernizacja przedmiar 75 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Termomodernizacja specyfikacja 289 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan zagospodarowania 765 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar CO 45 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar węzeł 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przekroje 220 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rys.1 - CO piwnice 428 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rys.2 - CO parter 384 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rys.3 - CO I piętro 359 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rys.4 - CO II piętro 567 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rys.5 - CO III piętro 488 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rys.6 - CO 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rys.7 -CO 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rys.8 - CO 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rys.1 171 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rys.2 120 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rys.3 216 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut piwnic 239 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut parteru 245 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut I piętra 240 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut II piętra 265 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut III piętra 256 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut dachu 205 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzuty fragm. 223 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UM-opis MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja - węzeł 127 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Warunki ZC 547 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Schemat docieplenia MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie stolarki 136 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Węzeł opis 159 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Węzeł opis - obliczenia 113 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Węzeł el. 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Węzeł el. oferta 64 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Węzeł el. materiały podstawowe 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Węzeł el. plan 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Węzeł el.proj. opis specyfikacji 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Węzeł el. schemat 61 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
1. odpowiedź na pytania wykonawcy 621 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UWAGA! Modyfikacja treści SIWZ 667 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
2. odpowiedź na pytania wykonawcy 520 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
3. odpowiedzi na pytania wykonawców - !!! UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4. odpowiedź na pytania wykonawców 756 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy 938 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer