artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na budowę boiska w ramach programu BOISKO W MOJEJ GMINIE - ORLIK 2012 - etap I

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych 0,4 kV na linie kablowe 0,4 kV ze złączami kablowymi w podwórkach posesji w obrębie ulic Zamkowej , Zamurowej, Pereca, Wspólnej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z niezbędną przebudową oświetlenia ulicznego w ulicach przyległych będącą skutkiem w/w przebudowy oraz remontu dwóch stacji transformatorowych nr 1-0237 Zamurowa i nr 1-0645 Pereca

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż wraz z odbiorem przez UDT oraz obsługę serwisową dźwigu platformowego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w branżach ogólnobudowlanej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w budynku Krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na urządzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Załączniki:
Informacja o unieważnieniu postępowania 350 KB
SIWZ 357 KB
Rozstrzygnięcie protestu MB
Informacja o wniesieniu protestu MB
Roboty budowlane - zagospodarowanie terenu (ZIP) MB
Roboty budowlane - inwentaryzacja i ekspertyza (ZIP) 24 MB
Roboty budowlane - budynek nr 5 - architektura i konstrukcja (ZIP) MB
Roboty budowlane - budynek nr 3a, 4a, 6a - architektura i konstrukcja (ZIP) MB
Roboty budowlane - budynek nr 2 - architektura i konstrukcja (ZIP) MB
Roboty budowlane - budynek nr 1 - architektura i konstrukcja (ZIP) MB
Projekt elektr schroniska (ZIP) MB
Instalacje sanitarne (ZIP) 11 MB
ST IS5 - wodociągi i kanalizacja tłoczna 251 KB
ST IS4 - kanalizacja na terenia działki 269 KB
ST IS3 - instalacja CO 173 KB
ST IS2 - kotłownia 212 KB
ST IS1 - wewnętrzne instalacje wod-kan 173 KB
ST E - instalacje elektryczne 247 KB
ST 15 - roboty drogowe 146 KB
ST 14 - ogrodzenia 146 KB
ST 13 - roboty rozbiórkowe 110 KB
ST 12 - konstrukcje drewniane 136 KB
ST 11 - roboty ociepleniowe 134 KB
ST 10 - płytki ceramiczne 285 KB
ST 9 - stolarka, ślusarka budowlana 164 KB
ST 8 - roboty malarskie 145 KB
ST 7 - roboty tynkarskie 147 KB
ST 6 - roboty posadzkowe 128 KB
ST 5 - roboty pokrywcze 119 KB
ST 4 - konstrukcje stalowe 146 KB
ST 3 - konstrukcje murowe 148 KB
ST 2 - roboty zbrojarskie i betoniarskie 153 KB
ST 1 - roboty ziemne 134 KB
ST 0 - Wymagania ogólne końcowe 200 KB
Przedmiar - zagospodarowanie 112 KB
Przedmiar - elektryka 85 KB
Przedmiar - obiekt nr 8 72 KB
Przedmiar - budynek nr 5 104 KB
Przedmiar - budynek nr 3a lub 4a lub 6a 105 KB
Przedmiar - budynek nr 2 104 KB
Przedmiar - budynek nr 1 155 KB
Projekt zjazdu - model 52 KB
Projekt zjazdu - strona tytułowa 147 KB
Projekt zjazdu 139 KB
Istotne postanowienia umowy 186 KB
SIWZ - 1 str. 599 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 173 KB
artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Dąbrowskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu Trakt Wielu Kultur

Załączniki:
Unieważnienie postępowania 466 KB
Odpowiedzi na pytania wykonawców 858 KB
Standaryzacja ZE 211 KB
Projekt - ulica Dąbrowskiego - wewnętrzne linie zasilające (ZIP) 11 MB
Projekt - ulica Dąbrowskiego - sieć (ZIP) MB
SST - strona tytułowa 23 KB
Szeczgółowe Specyfikacje Techniczne MB
Przedmiar - kosztorys ofertowy 71 KB
Projekt drogowy - nawierzchnia parkingu 28 KB
Projekt drogowy - zjazd 26 KB
Projekt drogowy - sytuacja drogowa MB
Projekt drogowy - PZT MB
Projekt drogowy - opis 58 KB
Projekt drogowy - konstrukcja 3 32 KB
Projekt drogowy - konstrukcja 2 31 KB
Projekt drogowy - konstrukcja 1 30 KB
Projekt drogowy - mała architektura MB
Projekt drogowy - profil 38 KB
Specyfikacja techniczna - kanalizacja deszczowa 616 KB
Specyfikacja techniczna - kanalizacja sanitarna 537 KB
Przedmiar robót - przyłącza wody 24 KB
Przedmiar robót - kanalizacja sanitarna 30 KB
Przedmiar robót - kanalizacja deszczowa 29 KB
Projekt techniczny - wpusty rysunek nr 10 372 KB
Projekt techniczny - studnia 18 KB
Projekt techniczny - studnia 17 KB
Przyłącza wody 278 KB
Plan sytuacyjny 880 KB
Opis techniczny 185 KB
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna wir profil 56 KB
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna wir opis 554 KB
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna przyłącza 88 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa wpusty 151 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa wpust 18 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa skrzyżowanie wpusty 55 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa rynny 302 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa profil 180 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa do rozbudowy 170 KB
Projekt techniczny - hydrant 22 KB
Istotne postanowienia umowy 180 KB
SIWZ - 1 str. 588 KB
SIWZ 438 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 342 KB