artykuł nr 6

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu rozbiórki starej nawierzchni ulicy Rusałki wykonanej metodą powierzchniowego utrwalania w ramach zadania pn. Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziorna I