artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na dokonanie aktualizacji Wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności-Nr CCI 2007 PL 161 PR 004.

artykuł nr 3

Licytacja elektroniczna dot. sukcesywnej dostawy materiałów do drukarek i urządzeń powielających w 2009 r., dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2009 roku

artykuł nr 5

Licytacja elektroniczna na strzeżenie budynków Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Rudowskiego 10, Szkolnej 28 oraz ochrona kas w budynkach przy Pasażu Rudowskiego, ul. Szkolnej 28/38 w 2009 r.