artykuł nr 1

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – Karol Szokalski

97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Kasztanowa 31

sekretariat@zdium-piotrkow.pl

Sekretariat tel. (044) 733 92 53
fax: (044) 733 92 52

Informacje o działalności ZDiUM znajdziesz na stronie: www.zdium-piotrkow.pl