artykuł nr 1

Konsultacje w sprawie zmiany programu współpracy na lata 2012-2015

artykuł nr 2

Oferta na realizację zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:
Oferta 434 KB
artykuł nr 3

Konsultacje w sprawie programu współpracy na lata 2012-2015

artykuł nr 4

Oferta na realizację zadania publicznego-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Turniej kwalifikacyjny chłopców do drużyn młodzieżowych piłki ręcznej MKS Piotrkowianin

Załączniki:
Ogłoszenie 22 KB
Oferta MB
artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku do projektu w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka