artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.1.2023 z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 r., przeprowadzonej w Prywatnej Szkole Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w Piotrkowie Trybunalskim