artykuł nr 1

Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018 poz. 1560), Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego udostępnia materiały informacyjne na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz sposób zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.