artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 r., przeprowadzonej w niepublicznym przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest Pani Katarzyna Nurkowska