artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.4.2022 z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 r., przeprowadzonej w Zaocznej Szkole Podstawowej dla Dorosłych A-Z w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 r., przeprowadzonej w niepublicznym przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest Pani Katarzyna Nurkowska