artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.3.2022 z kontroli doraźnej pn. "Organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania systemu Piotrkowskiego Roweru Miejskiego" przeprowadzonej w jednostce budżetowej Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.1.2022 z planowej kontroli przestrzegania zasad rozliczania podatku od towarów i usług określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług obowiązujących w Mieście Piotrków Trybunalski, przeprowadzonej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim