artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.1.2021 z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 r., przeprowadzonej w Przedszkolu Niepublicznym Akademia Malucha.

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.17.2020 z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 i 2019 r., przeprowadzonej w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Zaocznej Policealnej Szkole dla Dorosłych, Szkole Policealnej dla Młodzieży "Oświata"