artykuł nr 1

Wykaz ośrodków szkolenia kierowców, prowadzonych przez przedsiębiorców, wpisanych do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawującego funkcję Starosty, zgodnie ze stanem na dzień 29 lipca 2021 r.

Załączniki:
Wykaz 18 KB
artykuł nr 2

Wykaz stacji kontroli pojazdów, prowadzonych przez przedsiębiorców, wpisanych do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawującego funkcję Starosty, zgodnie ze stanem na dzień 29 lipca 2021 r.

Załączniki:
Wykaz 18 KB