artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne PKW.1711.7.2020 Wystąpienie pokontrolne Nr PAK. 1711.2.2019 z kontroli prowadzonej w szkołach niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną P. M. Chmielewską w zakresie prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z dotacji udzielonej z budżetu Miasta Piotrkowa w Trybunalskiego w 2017r. na realizacje zadań określonych w art. 90 ust.3 d ustawy o systemie oświaty