artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2020

artykuł nr 2

Informacja o konsultacjach w sprawie Programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022

artykuł nr 3

Informacja o konsultacjach w sprawie Programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022

artykuł nr 4

Ogłoszenie dotyczące wsparcia finansowego na realizację następujących zadań z zakresu sportu w okresie od dnia 20 września 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku: Organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych

artykuł nr 5

Uproszczona oferta w trybie art. 4a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Półkolonie letnie w Świetlicy Socjoterapeutycznej "ORATORIUM Św. Antoniego"