artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.3.2020 z kontroli prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji celowych przyznanych z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2018-2019 przeprowadzonej w Ośrodku Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.4.2020 z kontroli prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji celowych przyznanych z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 roku przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 3

Plan kontroli Biura Kontroli na 2020 r.

Załączniki:
Plan kontroli na 2020 r. 91 KB