artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.16.2020 z planowej kontroli przestrzegania zasad rozliczania podatku od towarów i usług określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług obowiązujących w Mieście Piotrków Trybunalski, przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim im. Polskich Olimpijczyków.

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 51 KB
artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.14.2020 z planowej kontroli przestrzegania zasad rozliczania podatku od towarów i usług określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług obowiązujących w Mieście Piotrków Trybunalski, przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim im. K. K. Baczyńskiego.

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 49 KB
artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.15.2020 z kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2019 roku przeprowadzonej w Pogotowiu Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 39 KB
artykuł nr 4

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.12.2020 z planowej kontroli przestrzegania zasad rozliczania podatku od towarów i usług określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług obowiązujących w Mieście Piotrków Trybunalski, przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim im. Królowej Jadwigi

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 45 KB
artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.13.2020 z kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2019 roku przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 38 KB