artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.12.2020 z planowej kontroli przestrzegania zasad rozliczania podatku od towarów i usług określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług obowiązujących w Mieście Piotrków Trybunalski, przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim im. Królowej Jadwigi

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 45 KB
artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.13.2020 z kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2019 roku przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 38 KB
artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.9.2020 z planowej kontroli przestrzegania zasad rozliczania podatku od towarów i usług określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług obowiązujących w Mieście Piotrków Trybunalski, przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 47 KB
artykuł nr 4

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.10.2020 z kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2019 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 391 KB
artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.3.2020 z kontroli prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji celowych przyznanych z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2018-2019 przeprowadzonej w Ośrodku Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB