artykuł nr 1

Informacja pokontrolna z kontroli prowadzonej przez WUP dotyczącej projektu pn. "Razem możemy więcej"

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne z kontroli prowadzonej przez NIK nt. Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego

artykuł nr 3

Sprawozdanie z kontroli prowadzonej przez Wojewodę Łódzkiego w zakresie rozpowszechniania wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wśród mieszkańców miasta.