artykuł nr 1

Informacja pokontrolna z kontroli prowadzonej przez WUP dotyczącej projektu pn. "Razem możemy więcej"

Załączniki:
Informacja pokontrolna MB
artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne z kontroli prowadzonej przez NIK nt. Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 3

Sprawozdanie z kontroli prowadzonej przez Wojewodę Łódzkiego w zakresie rozpowszechniania wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wśród mieszkańców miasta.

Załączniki:
Sprawozdanie z kontroli 404 KB