artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.10.2018 z kontroli w Straży Miejskiej - funkcjonowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w jednostce w 2017 r.

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 876 KB
artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne PAK.1711.9.2018 z kontroli przeprowadzonej w Centrum Kształcenia Praktycznego, dotyczącej przestrzegania zasad rozliczania podatku od towarów i usług określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług obowiązujących w Mieście Piotrków Trybunalski

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 424 KB
artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.11.2018 z kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 4

Informacja o kontroli nr PAK.1711.6.2018 przeprowadzonej w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o. o.

Załączniki:
Informacja o kontroli 45 KB
artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 3, dotyczącej przestrzegania zasad rozliczania podatku od towarów i usług określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług obowiązujących w Mieście Piotrków Trybunalski

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 174 KB