artykuł nr 1

Wykaz stacji kontroli pojazdów, prowadzonych przez przedsiębiorców, wpisanych do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawującego funkcję Starosty, zgodnie ze stanem na dzień 16 października 2018 r.

Załączniki:
Wykaz 17 KB
artykuł nr 2

Wykaz ośrodków szkolenia kierowców, prowadzonych przez przedsiębiorców, wpisanych do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawującego funkcję Starosty, zgodnie ze stanem na dzień 03 października 2018 r.

Załączniki:
Wykaz 18 KB