artykuł nr 1

Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli przedsiębiorców w ramach wykonywania przez nich działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, ośrodków szkolenia kierowców oraz wykonywania krajowego transportu drogowego