artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.8.2017 - Kontrola w ZSP i POW nr 3 w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku przeprowadzonej w 2016 r. kontroli

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.10.2017 - Kontrola doraźna Dom Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.9.2017 z planowej kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Nr PAK.1711.9.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., sformułowanych w wyniku przeprowadzonej w 2016 r. kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, realizacji planu finansowego oraz sporządzania sprawozdań budżetowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

obrazek
artykuł nr 4

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.7.2017 z kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne nr PAK.171.4.2017 z kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim.