artykuł nr 11

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski z zakresu kultury i sztuki 2017 r.

artykuł nr 12

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na zadania z zakresu sportu w 2017 r.