artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne z kontroli prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przez zespól Szkół "Arkan"

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK 1711.1.2015 z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Montessori "Villa Bambini" w Piotrkowie Trybunalskim, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta w 2013 r.

artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.9.2015 z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Montessori "Villa Bambini Bis" w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta w 2013 r.