artykuł nr 6

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.5.2016 z planowej kontroli sprawdzającejwykonanie zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr PAK.1711.3.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. sformułowanych w wyniku przeprowadzonej w 2015 roku kontroli w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz gospodarowania mieniem w Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 7

Wystąpienie pokontrolnego Nr PAK.1711.3.2016 z przeprowadzonej planowej kontroli sprawdzającej, dotyczącej wykonania zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku przeprowadzonej w 2014 r. kontroli w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz gospodarowania mieniem z uwzględnieniem inwentaryzacji w 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 8

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.4.2016 z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2015 roku w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 9

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.2.2016 z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 10

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.1.2016 z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB