artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne nr PAK.1711.10.2016 dot. oceny funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w Miejskim Ośrodku Kultury 2015 r.

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne nr PAK.1711.9.2016 z kontroli prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, realizacji planu finansowego oraz sporządzania sprawozdań budżetowych w 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne nr PAK.1711.11.2016 z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2015 roku w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.12.2016 z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2015 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.6.2016 z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 11, w Piotrkowie Trybunalskim, dotyczące oceny funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2015 r.