artykuł nr 11

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na zadania z zakresu sportu w 2016 r.

artykuł nr 12

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego-Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży-zimowisk profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą domową

Załączniki:
Oferta MB