artykuł nr 6

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób uzależnionych z uwzględnieniem mieszkańców Schroniska dla osób bezdomnych oraz osób z Piotrkowa Trybunalskiego wspieranie utrzymywania abstynencji.

Załączniki:
Oferta MB
artykuł nr 7

Ogłoszenia otwartego konkursu na "Organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży-kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą domową z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"

Załączniki:
Ogłoszenie wyników 267 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 8

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolskiej 3 w okresie od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2019 r.

artykuł nr 9

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu poszanowania dziedzictwa narodowego i kulturowego, polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2016 roku w obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Wyniki konkursu 805 KB
Wzór oferty 56 KB
Regulamin 117 KB
Ogłoszenie o konkursie 162 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski z zakresu kultury i sztuki

Załączniki:
Wynik konkursu MB
Sprawozdanie 117 KB
Rozliczenie dotacji 23 KB
Oferta 33 KB
Regulamin MB
Ogłoszenie MB