artykuł nr 6

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Łódzkiego w/s zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych w mieście Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 7

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Łódzkiego w/s wykonywania przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2013, 2014 i 2015 zadania zleconego z zakresu administracji rządowej

artykuł nr 8

Wynik kontroli UKS w/s prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczania na rok 2011

artykuł nr 9

Wystąpienie pokontrolne NIK w sprawie wykorzystania przez Urząd dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej