artykuł nr 1

Wynik kontroli kompleksowej gospodarki finansowej...

Uchwałą Nr 28/140/2016 z dnia 8 i 29 września 2016 r. Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi po rozpatrzeniu zastrzeżeń Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Łódzkiego w/s gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 506 KB
artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne dot. wyboru ławników do sądów rejonowych i okręgowych

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 337 KB
artykuł nr 4

Wystąpienie pokontrolne NIK w/s przyznawania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli w przedmiocie wykonywania zadania zleconego z zakresu administracji rządowej

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 350 KB