artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne nr PAK.1711.8.2015 z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2014 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne nr PAK.1711.6.2015 nie zawierające zaleceń pokontrolnych, sformułowane po przeprowadzonej kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2014 roku w Gimnazjum Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne nr PAK.1711.7.2015 z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2014 roku w Gimnazjum Nr 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.5.2015 z przeprowadzonej kontroli- funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2014r w IV Liceum Ogólnokształcących w Piotrkowie Trybunalskim im. Generała Stefana Roweckiego - Grota

artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne PAK.1711.4.2015 r. z dnia 24.07.2015 r. z kontroli w zakresie dochodów, wydatków oraz gospodarowania mieniem z 2014 r.