artykuł nr 6

Wystąpienie pokontrolne nr PAK.1711.3.2015 z kontroli finansowej w zakresie dochodów i wydatków oraz gospodarowania mieniem w 2014 roku w Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim